Ithaka
het utregs anarchisties alternatief

De naam Ithaka
links Utrecht gids


Wat is Ithaka?

Ithaka bestond uit een vrije verzameling van ongeveer 18 anti-autoritaire, radicale, enthousiaste, actieve mensen. Ieder met zijn eigen anarchistische invulling. Zo waren er mensen met een meer praktische instelling, maar ook mensen die vanuit een theoretische invalshoek het anarchisme vormgaven. Praktijk en theorie kwamen allebei tot hun recht.

Ithaka kwam tot medio 2006 regelmatig bij elkaar om te discussiëren over anarchisme en ieders ideeën over hoe ieders ideale vrije en anarchistische wereld er uit zou zien. Het groepje bood de mogelijkheid tot inhoudelijke verdieping op het gebied van anarchistisch denken en die vervolgens te koppelen aan (directe) axie. Ithaka ging met een anarchistische basis de ‘gewone’ wereld in. We probeerden niet alleen in discussiezaaltjes duidelijk te maken waar we stonden maar ook in scholen, in AZC’s en op straat.

Al komen we als groep niet meer bijeen, we houden ons nog steeds bezig met antifascisme, antiracisme en een kampanje tegen deportatiecentra. Meer info hierover kun je vinden op de website van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht AAGU
Er is een mobiele tentoonstelling over anarchisme gemaakt, die her en der in het land te zien is (geweest). Wil je deze tentoostelling zien of weet je een plek daarvoor neem dan contact op met ithaka@deds.nl

Ithaka was een werkgroep van de Vrije Bond
Logo Vrije Bond
Basisorganisatie voor zelfbeheer en syndicalisme