Tentoonstelling:

     
 
Anarchisme Tentoonstelling op reis

Hieronder vind je afbeeldingen van een tentoonstelling over anarchisme. Deze is gemaakt door een werkgroep van de Utrechtse anarchistische groep Ithaka en de Vrije Bond. Met de tentoonstelling willen we mensen inspireren te leven in vrijheid en verbondenheid met elkaar, dus zonder elkaar tot wat dan ook te dwingen. Ook willen we bekendheid geven aan anarchisme en vooroordelen over anarchisme en anarchisten ontzenuwen.

De tentoonstelling bevat een inleiding, een bord met geschiedenis en twee borden met visies van anarchisten op verschillende thema's - zoals ecologie, feminisme, arm en rijk, migratie, drugs en religie. De tentoonstelling bevat ook een utopieschets en een test waarin je zelf kunt kijken hoeveel jij met anarchisme hebt. De tentoonstelling wordt binnenkort met enkele borden uitgebreid.

We willen graag laten zien dat er meer mogelijk is dan vaak gedacht wordt! De tentoonstelling is aan te vragen. Zij is mobiel en kan ook op straat staan.

klik op een tentoonstellingsbord voor een leesbare vergroting: